​Prisblad 2020

Priser på vores TV pakker.

Grundpakke pr. måned:

195,00 Kr.

Mellempakke pr. måned:

439,00 Kr.

​Fuldpakke pr. måned:

633,00 Kr.

Foreningskontigent årligt, er inkluderet i pakkeprisen:

360,00 Kr.

​Mix-10 pr. måned

 ​299,00 kr.

​Mix-20 pr. måned

​ 399,00 kr.

Opstart af Mix-Selv. Pr. tv-kort.​ Max. 2 kort pr. husstand.

                  400,00 kr.​

Øvrige udgifter:

​Andel af etablering af stikledning. Incl. gravearbejde på egen grund.

Vores montør etablerer enten overgangspunkt eller 1. stikdåse.

Ved stikledning over 25 mtr. kontakt venligst kontoret.

750,00 Kr.​

​Gentilslutning af eksisterende installation:

Indbefatter tilslutning i stander.

300,00 Kr.

​Ejerskifte eller lejerskifte:

0,00 Kr.

​Pakkeskift ved ejer/lejerskifte 1):

​300,00 Kr.

​Rykkergebyr 2):

​100,00 Kr.

Genåbning efter restance:

600,00 Kr.

Gebyr såfremt PBS ikke benyttes:

39,00 Kr.

Øvrige serviceydelser:

Efter regning

​Tilslutningsbidrag

0,00 Kr.​

Service besøg/uberettigede tilkald ​

375,00 Kr.

​Forgæves kørsel

375,00 Kr.​

Alle priser er inkl. moms. Opkrævning sker kvartalsvis forud.

Bemærk: Refusion ved ejer/lejerskifte er foreningen uvedkommende.


1) Pakkeskift fra FP til MP/GP eller fra MP til GP foretages kun til et kvartalsskifte og med 1 mdrs. varsel. Ønskes større pakke, sker pakkeskift inden for 2 uger. I begge tilfælde er prisen kr. 300,00. Ved ejer og lejerskifte, hvor der ønskes pakkeskift koster det kr. 300,- såfremt man ikke ønsker at overtage den pakke der er ved indflytningen.

2) Udsendelse af rykker sker 20 dage efter forfald. Udebliver betalingen, afbrydes signalet efter 14 dage, samtidig med at restance inkl. gebyr for lukning, uden yderligere varsel overgives til advokat.

Afbrydelse af signal sker uden yderligere varsel, og gentilslutning vil først blive udført når al skyldig restance incl. gebyrer er betalt.

Gebyr for lukning af signal er kr. 350,00.

Gebyr for genåbning (incl. lukkegebyr) er kr. 700,00.​

Hastighed og priser på vores Internet.

på antenne:​

pr 1. april 2021 -      100/40 Mbit/s 

229 kr. pr. måned

300/50 Mbit/s 

289 kr. pr. måned

på fiber:​

200/200 Mbit/s 

269 kr. pr. måned

1000/500​ Mbit/s

​309 kr. pr. måned

Kontingentet samt trådløst internet er inkluderet i prisen.

Ekstra ydelser:

Skift af hastighed ned – engangsydelse kr. 100.

F-Secure sikkerhedspakke pris pr. måned kr. 29.

Oprettelse af fast IP adresse - engangsydelse kr. 350,- derefter pr. måned kr. 30.


Ovenstående abonnements ydelse opkræves kvartalsvis forud og er gældende for medlemmer som modtager kabel TV fra foreningen.

Ved oprettelse betales indeværende kvartal inden opstart.

​​

Betalingsbetingelser:

Ved oprettelse af internet og udlevering af modem betales altid for 1. kvartal.

Ved brug af BS sker betalingen kvartalsvis forud med forfald 1. hverdag i kvartalet. Vores normale betalings betingelser er gældende. Intet gebyr når du bruger BS.

Ønsker du kortbetaling betaler du ligeledes kvartalsvis forud med forfald 1. hverdag i kvartalet.

I undtagelsestilfælde med manuel opkrævning opkræves yderligere 39 kr. pr. opkrævning pr. abonnement

Ved betaling med betalingskort er der følgende muligheder for fortrydelser.

I henhold til forbrugeraftaleloven §14 har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et medlemskab af Bjerringbro Kabelnet, når bestilling og betaling sker med dit betalingskort. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang bestiller dit medlemskab. Det betyder, at vi ikke går i gang med at tilslutte dig før der er gået 14 dage. Ønsker du at tilkoblingen skal foregå hurtigere dvs inden der er gået 14 dage, har du mulighed herfor ved at give afkald på fortrydelsesretten. I sådanne tilfælde, bestilles montøren straks og du vil normalt være koblet på foreningens netværk indenfor 4-6 hverdage. Måtte der løbe eventuelle omkostninger på fra foreningen eller 3. parts leverandører (montør og materiel), vil dette beløb blive modregnet. Måtte du ønske at gøre brug af fortrydelsesretten sker dette alene ved skriftlig henvendelse via mail til foreningens kontor på info@bknet.dk, hvor du bedes oplyse om ordrenr eller lign. identifikation for at kunne behandle sagen.

Betaling foregår ved login på mit.bknet.dk for køb af TV, internet m.m.

kort

​Bjerringbro Kabelnet

Brogade 19

8850 Bjerringbro

Telefon tid: Man-Ons 08.00 - 10.00

Kontortid: Tirsdag 08.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 17.00

​​Telefon: +45 69 80 60 80

E-mail: info@bknet.dk 

​CVR: 26914396