Generalforsamling 22. marts 2018

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling.

Den afholdes i Viften kl. 19.30 torsdag d. 22. marts

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virke i 2017
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • Evt. indkomne forslag
  • Behandling af budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent for 2018
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Generalforsamling

Torsdag den 30. marts afholdte foreningen den årlige generalforsamling.

12 medlemmer udover bestyrelsen var mødt op for at høre om hvad der var hændt i 2016 og hvilke planer foreningen har for 2017.

Da Jørgen Due er flyttet ud af byen er han også trådt ud af foreningens bestyrelse.

Hans afløser blev Jan Katholm.

Gurli Elgaard og Sten Gregersen modtog genvalg.

Ny suppleant blev Morten Plougmand.

Under eventuelt blev forsamlingen orienteret om Evald Gregersens fratrædelse på pension.

Formanden takkede Evald Gregersen for de mange år og kræfter som han gennem de sidste 16 år har lagt i foreningen.​

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

​​Bestyrelsen informerer

Evald Gregersen er fratrådt stillingen som forretningsfører ​pr. 1. marts 2017

Pakkeskift - opsigelse m.m.

​02.04.2014

Sakset fra vores prisblad:

Pakkeskift fra FP til MP/GP eller fra MP til GP foretages kun til et kvartalsskifte og med 1 mdrs. varsel. Ønskes større pakke, sker pakkeskift inden for 2 uger. I begge tilfælde er prisen kr. 300,00.


Vi skal have besked om pakkeskift med følgende tidsfrister:

28. februar pakkeskift 1. april

31. maj pakkeskift 1. juli

31. august pakkeskift 1. oktober

30. november pakkeskift 1. januar

Internet.

Opsigelse løbende måned + 30 dage. Abonnement kan tidligst opsiges efter 5 måneder med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af internet og kabel TV.

Der er altid 6 måneders binding på nye aftaler såfremt andet ikke er skriftligt aftalt ved indgåelse af abonnementsaftalen.

Kabel TV.

Kan opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage

Fraflytning af bolig.

Du skal selv sørge for at melde flytning til os. Vi får ikke besked, hverken fra din udlejer eller evt. ejendomsmægler. Vores opkrævning sker kvartalsvis forud. Har du postadresse på adressen den 1. hverdag i kvartalet er du også betalingspligtig for kvartalet. Eventuel refusion ved ejer/lejerskifte er foreningen uvedkommende – det skal du selv sørge for.

Modem skal altid returneres til os – modem kan ikke overgå til ny bruger, uden at vi får lavet de nødvendige registreringer. Det er bla. terror lovgivningen der pålægger os det.

Vi lukker normalt ikke for tilslutningen når du melder flytning, men vi afvente den nye ejer/lejer og kontakter denne for at undersøge, om de vil fortsætte med kabel TV.

Internet uden kabel TV.

Ved du for i øvrigt at du nu også kan få Internet uden at du skal aftage TV på din forbindelse fra os. Vi mener selv at vi har de billigste priser på Internet. Du kan se mere på vores hjemmeside eller kontakt kontoret i åbningstiden, således at vi i fællesskab kan finde en god løsning til dig.

Opdateret den 19.06.2017.​

Kontoret​​

Gammel nyhed - lokal infokanal på Kabel TV

24.06.2004

​Vores lokale INFOkanal er død. Men Kirke TV og musikken fortsætter. Oplysninger vedr. foreningen skal findes på disse sider.

Du finder den digitalt er den på plads 98 - L-INFO. Det er også her du ser gudstjeneste transmitteret fra Bjerringbro Kirke hver søndag

Baggrundsmusikken er Radio Viborg Guld FM. Du kan se vejrudsigten for 1 dag, samt 5 dage frem.


Tekst TV- Der udsendes ikke Tekst-TV på kanalen længere

Bestyrelsen

​Bjerringbro Kabelnet

Brogade 19

8850 Bjerringbro

Telefon tid: Man-Ons 08.00 - 10.00

Kontortid: Tirsdag 08.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 17.00

​​Telefon: +45 69 80 60 80

E-mail: info@bknet.dk 

​CVR: 26914396